17 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ, Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

Αύριο, 16/06/2015, δικάζεται στο Αναθεωρητικό Στρατοδικείο Αθηνών ο αντιρρησίας συνείδησης Δημήτρης K. Σωτηρόπουλος. Ο Σωτηρόπουλος, 48 ετών και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης, ήδη από το 1992 αρνήθηκε να στρατευτεί, διακήρυξε δημόσια την εναντίωσή του στη βία και τον μιλιταρισμό και ζήτησε να εκπληρώσει ισότιμη εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία. Πρωτόδικα, και έχοντας ήδη απαλλαγεί της στράτευσης ως τρίτεκνος, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή, 23 χρόνια μετά την αρχική του ανυποταξία.

17 YEARS AFTER ITS RECOGNITION, CONSCIENTIOUS OBJECTION IS ALWAYS PROSECUTED

Tomorrow, 16/06/2015, the case of conscientious objector Dimitris K. Sotiropoulos will be heard before the Appeal Military Court of Athens. Sotiropoulos, 48 years old and a founding member of the Greek Association of Conscientious Objectors, has refused to enlist since 1992, declared publicly his opposition to violence and militarism, and asked to perform an equal alternative civilian service.

Antimilitarist Action Camp in Finland 3rd til 11th June

'Operation Headwind'*  is antimitaristic action camp and come together which takes place in Finnish Northern Karelia in Summer 2015. Come and meet people involved in direct action from Finland and beyond. Come to spend unforgettable week filled with workshops, skill-sharing, discussions, swimming, Finnish sauna culture, music, friendship and of course non-violent direct action in the wilderness and outstanding natural beauty of Karelia! *in Finnish: Vastatuuli

  When?

PEACE SIGN 2015 - How many more lives?

peaceThe World without Wars and Violence in cooperation with the European Bureau for Conscientious Objection (EBCO) and the Greek Forum of Refugees invite you to take your place in the Peace Sign 2015 this Friday 15 May at

ΣΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 2015 - Ποσες ζωες ακομα;

peaceΟ Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης (EBCO) και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων σας καλούμε να πάρετε τη θέση σας στο Σήμα Ειρήνης 2015 αυτήν την Παρασκευή 15 Μαΐου στις

Egypt must recognize Mark Nabil Sanad’s right to Conscientious objection

Cairo, 23 Jan 2015
No to Compulsory Military Service Movement declares its total support to the Conscientious Objector Mark Nabil Sanad, to be exempted from the Military Service.

EBCO REPORT: Conscientious objection to military service in Europe 2014

Istanbul, October 2014, Researcher: Derek Brett
The researching of this report was enabled by a grant from the Joseph Rowntree Charitable Trust, York, UK.

FOREWORD by Friedhelm Schneider, EBCO President
In 2014 we are looking back to numerous commemoration events which – often in a military-centered perspective – focus on the centenary of the outbreak of the First World War.

50th anniversary of the legal recognition of CO in Belgium

EBCO Kıbrıslı Türk Vicdani Retçi Haluk Selam Tufanlı’nın serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor

Uluslararası eylem günü: Salı 9 Aralık 2014

Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) Kıbrıslı Türk yetkililerin vicdani retçileri yargılayıp hapsetmek gibi kabul almaz ve çağ dışı uygulamalarını kınamaktadır. EBCO 31 yaşındaki vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın hemen salıverilmesini ve vicdani ret hakkının Avrupa ve uluslararası standartlar doğrultusunda askere alınmış kişilere, yedek kuvvetlere ve silahlı kuvvetlerin tüm profesyonel üyelerine tamamıyla tanınmasını talep etmektedir.

EBCO calls for the release of the Turkish-Cypriot conscientious objector Haluk Selam Tufanli

International day of action: Tuesday 9 December 2014

The European Bureau for Conscientious Objection (EBCO) condemns the unacceptable and anachronistic practice of the Turkish-Cypriot authorities to prosecute and imprison conscientious objectors to military service.

Το EBCO ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Haluk Selam Tufanli

Διεθνής ημέρα δράσης: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης (EBCO) καταδικάζει την απαράδεκτη και αναχρονιστική πρακτική των Τουρκοκυπριακών αρχών να διώκουν και να φυλακίζουν αντιρρησίες συνείδησης στη στρατιωτική θητεία.

CONSCIENTIOUS OBJECTOR HALUK SELAM TUFANLI IMPRISONED!

halulkToday, 4 December 2014, Turkish Cypriot conscientious objector Haluk Selam Tufanlı was sentenced to 10 days in prison for objecting to participate in the annual compulsory military exercises in the northern part of Cyprus on the basis of his ideological conscientious objection.

Haluk Selam Tufanli

Ελλάδα: Να σταματήσει η στοχοποίηση του Γιάννη Γκλαρνέτατζη και η καταπάτηση των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2014

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης (EBCO) καταδικάζει για άλλη μια φορά την απαράδεκτη πρακτική των ελληνικών αρχών να στοχοποιούν και να διώκουν αντιρρησίες συνείδησης. Το EBCO ζητά την αναίρεση της καταδίκης του αντιρρησία συνείδησης Γιάννη Γκλαρνέτατζη και την απόσυρση των κατηγοριών εναντίον όλων των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα, χώρα στην οποία ο θεσμός της εναλλακτικής υπηρεσίας παραμένει τιμωρητικός και αποτελεί διάκριση εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης.

Greece: Stop the targeting of Yiannis Glarnetatzis and the violation of the rights of conscientious objectors

Brussels, 22 October 2014

The European Bureau for Conscientious Objection (EBCO) condemns once again the unacceptable practice of the Greek authorities to target and prosecute conscientious objectors. EBCO demands the repeal of the conviction of conscientious objector Yiannis Glarnetatzis and the dismissal of the charges against all conscientious objectors in Greece, a country where the institution of alternative service remains punitive and constitutes discrimination against conscientious objectors.

Pages