Όχι άλλα στρατοδικεία για αντιρρησίες συνείδησης

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης (EBCO) χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση ορόσημο στην υπόθεση του Τουρκοκύπριου αντιρρησία συνείδησης Μουράτ Κανατλί. Στις 8 Δεκεμβρίου το Στρατιωτικό Δικαστήριο της Λευκωσίας (“βόρειο” τμήμα της Λευκωσίας στην Κύπρο) αποδέχτηκε το αίτημα του Μουράτ Κανατλί να παραπεμφθεί η υπόθεσή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο, στη βάση της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης. Το EBCO θεωρεί πως αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς τα στρατιωτικά δικαστήρια όντως δεν έχουν καμία αρμοδιότητα πάνω σε πολίτες και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία σχέση με τις υποθέσεις των αντιρρησιών συνείδησης. Το EBCO καλεί το Στρατοδικείο Ιωαννίνων στην Ελλάδα να κρίνει εαυτόν αναρμόδιο στην αυριανή δίκη της υπόθεσης του αντιρρησία συνείδησης Γεράσιμου Κορωναίου. Το EBCO απαιτεί την άμεση και άνευ όρων παύση των διώξεων του Μουράτ Κανατλί και του Γεράσιμου Κορωναίου.

Ο Μουράτ Κανατλί, μέλος Δ.Σ. του EBCO, δήλωσε αντιρρησίας συνείδησης για ιδεολογικούς λόγους το 2009 και έκτοτε αρνείται κάθε χρόνο να συμμετάσχει στις ετήσιες υποχρεωτικές στρατιωτικές ασκήσεις στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Στις 14 Ιουνίου του 2011 κλήθηκε να παρουσιαστεί στο στρατοδικείο με κατηγορίες σχετικές με την άρνησή του το 2009. Η υπόθεση αναβλήθηκε διαδοχικά για τις 5 Ιουλίου, 26 Ιουλίου, 29 Σεπτεμβρίου, 25 Οκτωβρίου, 24 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου. Ο Piet Dörflinger από την Ελβετία, μέλος Δ.Σ. του EBCO, ήταν παρών ως διεθνής παρατηρητής και ως ένδειξη διεθνούς αλληλεγγύης προς το Μουράτ Κανατλί. Οι εκπρόσωποι του EBCO Gerd Greune από τη Γερμανία, Derek Brett από το Ηνωμένο Βασίλειο και Claude Verrel από τη Γαλλία ήταν παρόντες στο δικαστήριο για να υποστηρίξουν τον Μουράτ Κανατλί τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, αντίστοιχα.

Ο Γεράσιμος Κορωναίος δικάζεται από το Στρατοδικείο Ιωαννίνων στις 13 Δεκεμβρίου με την κατηγορία της ανυποταξίας. Ο Γεράσιμος Κορωναίος, ιδεολογικός αντιρρησίας συνείδησης, είναι ολικός αρνητής στράτευσης και αρνήθηκε να υπηρετήσει τόσο την στρατιωτική θητεία όσο και την κοινωνική υπηρεσία το 2008. Για το λόγο αυτό θα δικαστεί σε στρατοδικείο, παρότι είναι πολίτης και ουδέποτε κατατάχθηκε στον ελληνικό στρατό. Μόλις πρόσφατα, στις 22 Νοεμβρίου, στην υπόθεση του αντιρρησία συνείδησης Ercep εναντίον Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε μια παρόμοια περίπτωση ως παραβίαση του Άρθρου 6 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή ένας πολίτης δικάστηκε από στρατοδικείο. Ο Άγγελος Νικολόπουλος από την Ελλάδα, Γενικός Γραμματέας του EBCO, θα είναι παρών ως ένδειξη διεθνούς αλληλεγγύης και για να υποστηρίξει τον Γεράσιμο Κορωναίο.